Vlada Republike Srbije donela je 10.04.2020. godine Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 i Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19.

Obezbeđene pogodnosti:

 • plaćanje poreza na zarade i doprinosa za socijalno osiguranje koji dospevaju u periodu između 1. aprila i 30. juna može se odložiti za 4. januar 2021. godine,
 • avansno plaćanje poreza na dobit (CIT) 15. aprila, 15. maja i 15. juna može se odgoditi do 29. juna 2021. (datum predaje konačne prijave poreza na dobit za 2020. godinu),
 • odloženi porezi i doprinosi mogu se plaćati u 24 mesečne rate bez kamate, pod uslovima koje dalje određuje ministar finansija.
 • privatna preduzeća, osim velikih kompanija, mogu primiti direktnu pomoć u visini tri minimalne zarade po svakom zaposlenom zaposlenom u martu, aprilu i maju (u iznosu izračunato kao proizvod minimalne zarade za mart i ukupnog broja zaposlenih u martu, aprilu i maju)
 • velike kompanije mogu primiti 50% minimalne zarade po zaposlenom, koji je bio odsutan sa posla zbog prekida rada na osnovu odluke poslodavca (koja nije zavisila od volje zaposlenog) ili od nadležnog organa (u sprečavanju zdravstvenih rizika). Velike kompanije moraju da dostave u papirnoj kopiji spisak zaposlenih koji su podvrgnuti pomoći najkasnije do 20. svakog meseca za pomoć u narednom mesecu.

Potencijalni korisnici pogodnosti:

Poreske olakšice uglavnom mogu koristiti sva rezidencijalna preduzeća (uključujući podružnice i predstavništva stranih kompanija), osim banaka, osiguravajućih društava i društava za reosiguranje, društava za upravljanje penzijskim fondovima, kompanija za finansijski lizing, i drugih finansijskih institucija. Pogodnosti su takođe dostupne preduzetnicima, registrovanim poljoprivrednicima i paušalnim preduzetnicima. Razjašnjeno je da korisnici pomoći mogu da budu i udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava.

Obaveze i ograničenja:

Za predviđene pogodnosti mogu konkurisati subjekti iz privatnog sektora pod uslovom da nisu smanjile broj zaposlenih za više od 10% od 15. marta 2020. do 10. aprila 2020. (ne računajući lica angažovana po ugovoru o radu na određeno vreme, koji ističe posle 15. marta 2020. godine). Takođe, kompanije će morati da zadrže postojeći broj zaposlenih u tri meseca posle poslednje rate direktne pomoći (minimalne zarade) kako bi se izbegle posledice i odgovornost za zloupotrebu sredstava.

Da bi primile direktnu pomoć, kompanije će morati otvoriti račune posebne namjene. Računi bi trebalo da budu otvoreni u komunikaciji između Poreske uprave, Narodne banke Srbije i komercijalne banke koja vodi tekuće račune kompanija

Kompanijama koje koriste pogodnosti nije dozvoljeno da isplaćuju dividende do kraja 2020. godine.

Apliciranje:

Preduzeća se prijavljuju za korišćenje pogodnosti ispunjavanjem relevantnih polja u poreskoj prijavi za odbitke poreza na zarade (Obrazac PPP-PD). Radeći to, subjekt istovremeno podnosi zahtev za odobravanje kašnjenja u plaćanju akontacije poreza na dobit, poreza na zarade i socijalnih doprinosa, kao i za korišćenje direktnih davanja državne pomoći.

Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom:

 • za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana dostave do kraja aprila 2020. godine;

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa odredbama ove uredbe.

Kazne:

Poreski obveznici koji smanjenju broja zaposlenih za više od 10% u roku od tri meseca po prijemu poslednje isplate minimalne zarade ili koji isplaćuju dividendu do kraja 2020. godine suočiće se sa sledećim posledicama:

 • vraćanje primljenih sredstava u državni budžet u roku od pet dana,
 • plaćaju odloženi porez i plaćaju kamate za kašnjenje u plaćanju poreza,
 • poreski obveznici mogu biti odgovorni za poreske prekršaje i novčanom kaznom u iznosu od 500.000 dinara (približno 4.300 EUR) do 70% primljenih sredstava.

Oslobađanje obaveze plaćanja PDV:

Na promet dobara, odnosno usluga koji bez naknade izvrši obveznik PDV Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava

 • Pravo na korišćenje sredstava po ovom programu imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost,
 • odobravaće se na rok otplate do 36 meseci, uz grejs period do 12 meseci, po kamatnoj stopi od jedan odsto godišnje,
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima,
 • minimalni iznos kredita koji mogu podići privredna društva je milion dinara, a preduzetnici,zadruge i privredni subjekti registrovani u relevantnom registru 200.000,00 dinara
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 10 miliona dinara, za mala pravna lica do 40 miliona dinara i za srednja pravna lica do 120 miliona dinara.
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje ranijeg broja zaposlenih na dan 16. marta 2020. godine i nakon tog datuma, s tim da se kako do podnošenja zahteva, tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje od 10 odsto od broja zaposlenih. Program predviđa i druge uslove koje treba detaljno pogledati.