EPC vs EPCM ugovori

U okvirima savremene građevinske prakse, vrlo često se javljaju nedoumice u pogledu razlika između ugovora o građenju ugovorenim po tzv. „EPC“ ili „EPCM“ principima. Iako naočigled deluje da između njih nema velike razlike, suštinski je reč o dva fundamentalno različita pristupa, pre svega u pogledu tereta troškova, odgovornosti prema naručiocu posla – investitoru i raspodeli…

Read more

Dve godine ekološke takse – Da li primena ostvaruje svrhu?

Državna administracija ima zadatak da u narednom periodu pravnu regulativu iz ove oblasti uskladi sa evropskim direktivama i drugim propisima. Jedan od povoda za polemiku na temu negativnog uticaja regulative na pitanje zaštite životne sredine jeste nezadovoljstvo privrednih subjekata izazvano primenom Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog…

Read more

Šta donosi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u okviru paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Predložene zakonske izmene omogućiće harmonizaciju domaćih…

Read more

$ 7 Trillion In Infrastructure Projects Will Be Needed Per Year In The Next Decades

According to the latest report of the International Federation of Consulting Engineers – FIDIC (“Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils”), global infrastructure projects will need at least $ 7 trillion a year to respond to the growing problems caused by climate change and the effects of the COVID-19 virus.  FIDIC’s first “State of the World” report, entitled…

Read more

Uticaj Korona-krize na ugovore o zakupu u oblasti gradskog turizma i hotelijerstva

Odavno nam je svima jasno da je globalna zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom virusa Korona, uspela da prodre u sve pore društvenog života i privrednih aktivnosti. Dok su neke privredne grane neznatno pogođene, a neke profitiraju više nego u redovnim okolnostima, druge praktično nemaju mogućnost da iole normalno funkcionišu. Pokazuje se da je jedna od najugroženijih…

Read more

Novi cenovnik za usluge republičkog geodetskog zavoda

Republički geodetski zavod je krajem jula 2020. godine, promenio način naplaćivanja naknade za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti ustanovljen Zakonom o republičkim administrativnim taksama, iako Zakon nije pretrpeo bilo kakve izmene koje bi bile u skladu sa navedenom promenom visine taksi RGZ-a. Predmetna promena doneće poteškoće za lica koja nameravaju da pribave izvode iz lista…

Read more

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je dana 03.07.2020. godine Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (Sl. Glasnik RS broj 94/2020) koji stupa na snagu 11.07.2020. godine. Pravilnikom su propisane preventivne mere i obaveze poslodavaca i zaposlenih u cilju sprečavanja pojave…

Read more

Trainings on Implementation of FIDIC Contract, organized by ACES (FIDIC’s branch in Serbia)

As a part of ACES’s training team, managing partner of NKP Law dr Jovan Nikcevic participated in two trainings organized by ACES for users of FIDIC Contracts at engineering and construction projects in Serbia. Main issues observed during the trainings were implementation and practical experience in implementing FIDIC General Conditions of Contract in Serbia, with…

Read more

Odgovori i pojašnjenja Privredne komore Srbije na pitanja privrednih subjekata u vezi sa primenom mera Vlade RS u cilju ublažavanja posledica COVID19!

Usled određenih dilema u tumačenju donetih mera, privrednici su se obratili Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: PKS) sa zahtevom da im na ista odgovori i da određena pojašnjenja. PKS je izdvojila najčešća i najrelevantnija pitanja koja su joj proteklih dana uputili privredni subjekti, pripremila odgovore na njih i objavila ih u tri seta. Osvrnućemo…

Read more

Amendments of the Company Law

On April 1, 2020 articles of The Law on Amendments and Supplements to the Company Law (Official Gazette of the RS, No. 91/19) under the paragraph 3.2.a “Reserved Own Share and Right to Acquire Share” became applicable. These amendments introduced two new legal concepts applicable to limited liability companies: (i) a reserved own share; and…

Read more

Issuance Of Debt Securities

The Government of the Republic of Serbia adopted on April 10, 2020 the Regulation on the Procedure for Issuing Debt Securities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 54/2020) which came into force immediately.  The Regulation simplifies the procedure for issuing corporate debt securities in the Republic of Serbia during the state of emergency declared…

Read more

Mere Vlade Republike Srbije u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19

Vlada Republike Srbije donela je 10.04.2020. godine Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 i Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19. Obezbeđene pogodnosti: plaćanje poreza…

Read more

Measures announced by the Serbian Government

On April 10, 2020 the Government of Serbia adopted the Decree on Fiscal incentives  and direct payments  to business entites in the private sector and financial aid to citizens in order to ease the economic consequences caused by COVID-19 and a Program of financial support for business entities for perseverance of liquidity and working capital…

Read more

Amendments to the Law on Contracts and Torts

The National Assembly of the Republic of Serbia has recently adopted The Law on Amendments to the Law on Contracts and Torts (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 18/2020). These amendments relate to the (i) form of the consent for conclusion of the contracts for which contracts the law prescribes the form of…

Read more

FIRST ISSUE OF JOURNAL “REVIEW OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW”

Publishing activity of The Kopaonik School of Natural Law has been extended as of December 2019, by new journal of legal theory and practice “Review of Kopaonik School of Natural Law”. The Review publishes academic articles, comparative studies, analyses of court decisions and arbitral awards, comments on national legislation, international conventions, and other uniform legal…

Read more

Amendments to the Law on Planning and Construction

The National Assembly of the Republic of Serbia has recently adopted Law on Amendments to the Law on Planning and Construction (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 9/2020). The reasons for these amendments primarily relate necessity to comply with regulations of the European Union and to redefine certain norms for their application in…

Read more

NKP at the Fifth Sarajevo Arbitration Day

On 24th October 2019, the Fifth Sarajevo Arbitration Day gathered the most renowned regional and international experts in construction arbitration. This year event was focused on FIDIC based contracts and concession agreements, proper management of construction projects, allocation of risks and the role of DAB in dispute resolution. Sharing the panel FIDIC contracts – law…

Read more