Pregled značajnijih novina koje nam donosi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da će se do 20. februara 2023. godine sprovoditi javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Javni poziv sa programom, tekst nacrta novog zakona sa obrazloženjem i pregledom odredbi, možete naći na sledećem linku: https://mgsi.gov.rs/lat/aktuelnosti/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-2 Značajnije izmene Ukidanje konverzije uz…