EPC vs EPCM ugovori

U okvirima savremene građevinske prakse, vrlo često se javljaju nedoumice u pogledu razlika između ugovora o građenju ugovorenim po tzv. „EPC“ ili „EPCM“ principima. Iako naočigled deluje da između njih nema velike razlike, suštinski je reč o dva fundamentalno različita pristupa, pre svega u pogledu tereta troškova, odgovornosti prema naručiocu posla – investitoru i raspodeli…