Dve godine ekološke takse – Da li primena ostvaruje svrhu?

Državna administracija ima zadatak da u narednom periodu pravnu regulativu iz ove oblasti uskladi sa evropskim direktivama i drugim propisima. Jedan od povoda za polemiku na temu negativnog uticaja regulative na pitanje zaštite životne sredine jeste nezadovoljstvo privrednih subjekata izazvano primenom Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog…