Šta donosi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u okviru paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Predložene zakonske izmene omogućiće harmonizaciju domaćih…